Simpelejärvi kunnostushanke 2022-2024

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita Simpelejärveen laskevien uomien valuma-alueille.

Hoitokalastuksesta vastaavat Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ja Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti kalatalousalue.

Hankkeen järviruoko niitot keskittyvät kohtiin, joissa niitoilla saadaan isompien vesialueiden veden vaihtuvuutta parannettua. 

Valuma-aluetyöt

Vesianalyysit löytyvät kohdasta Vesianalyysit

Simpelejärvi

Niitot

Simpelejärven pinta-ala on 91 km2, siinä on rantaviivaa noin 200 km, ja sen valuma-alue on 810 km2 ulottuen Pien-Rautjärveen sekä Suureen Rautjärveen ja Tyrjänjärveen saakka. Simpelejärvi kuuluu
Hiitolanjoen valuma-alueeseen.

Hankkeen niitot keskittyvät kohtiin, joissa niitoilla saadaan isompien vesialueiden veden vaihtuvuutta parannettua.

Hoitokalastuksesta vastaavat Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ja Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti kalatalousalue

Hoitokalastus

Valuma-aluetyöt

Valuma-alueet

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita sekä parannetaan peltojen ravinteidenpidätyskykyä. Pyritään saamaan aikaan yhtenäisiä rantapeltojen ravinteidenpidätyksen parantamisvyöhykkeitä.

Simpelejärvi

Hankkeen yhteistyötahot

Tämän hankkeen yhteistyötahoja ovat Simpelejärven osakaskunnat, Parikkalan-Rautjärven-
Ruokolahden kalatalousalue, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, Imatran seudun ympäristötoimi,

Rautjärven kunta, OP-Etelä-Karjala, MTK-Parikkalan Seutu, , Etelä-Karjalan maaseutu-
toimi, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry,

Tutustu erilaisiin luontohankkeisiin yhteistyötahojen verkkosivuilla. Sivulle pääset klikkaamalla logoa

Yhteystiedot

Hankehakijana ja -hallinnoijana on Parikkalan kunta, osatoteuttajina Parikkalan-Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalue ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus kalaston hoitopyynnin osalta.

Yhteistyötahojen edustajista muodostetaan hankkeen ohjaustyöryhmä, joka kokoontuu aktiivisesti
hankkeen ajan.

Tiedotus
Hankkeen Internet sivut ja sosiaalisen median kanavat. Mediatiedotteet ja lehti-ja medianäkyvyys.

Päätoteuttaja:
Parikkalan kunta
Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Puhelin: 0400 851 951
kunta@parikkala.fi
Y-tunnus 1913642-6

Saara Wilhelms
050-307 2513
saara.wilhelms@parikkala.fi
projektiasiantuntija, viljelijäyhdyshenkilö