Simpelejärven kunnostushanke 2022–2024

Simpelejärvi

Tervetuloa Simpelejärven kunnostushanke 2022-2024 sivulle.

Lue lisää
Simpelejärven kunnostushanke 2022–2024

Simpelejärvi

Hankehakijana ja -hallinnoijana on Parikkalan kunta, osatoteuttajina Parikkalan-Rautjärven- Ruokolahden kalatalousalue ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus kalaston hoitopyynnin osalta. Tutustu kaikkiin hankkeen yhteistyötahoihin

Tutustu lisää

Tausta

Kannen kuvat: Jaana Piiroinen Kunnostushankkeen tarpeellisuudesta on neuvoteltu 27.8.2019 järven osakaskuntien, Parikkalan- Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalueen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen, kunnan elinkeinotoimen ja Imatran seudun ympäristötoimen välisissä neuvotteluissa. Hankkeen suunnittelukokouksessa 9.6.2021 olivat mukana myös edustajat Rautjärven kunnasta sekä MTK-Parikkalan Seudusta, Osuuskunta Tuottajan Maidosta ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Hankesuunnitelmaa on työstetty Imatran seudun ympäristötoimessa. Simpelejärvellä on ollut kaksi kunnostushanketta: Simpelejärvi siistiksi 2006–2007, jonka toteutti Parikkala-Saari-Uukuniemen kalastusalue sekä Yhdessä Simpelejärven puolesta 2010–2012, jossa toimija oli Imatran seudun ympäristötoimi. Hankkeissa suunnitellut toimenpiteet ovat vielä osittain toteuttamatta. Tulevassa hankkeessa hyödynnetään edellisten hankkeiden selvityksiä ja tuloksia sekä jatketaan vesistökunnostustyötä. Koska Simpelejärvi on jo rehevöitynyt, tarvitaan valuma-alueelle suunnatun ennalta ehkäisevän vesiensuojelutyön lisäksi suoraan vesialueelle suunnattuja ravinteiden poiston kunnostustoimia, ennen muuta tehokalastusta. Simpelejärven pinta-ala on 91 km2, siinä on rantaviivaa noin 200 km, ja sen valuma-alue on 810 km2 ulottuen Pien-Rautjärveen sekä Suureen Rautjärveen ja Tyrjänjärveen saakka. Simpelejärvi kuuluu Hiitolanjoen valuma-alueeseen.

Lue lisää