Tausta

Kannen kuvat: Jaana Piiroinen

Kunnostushankkeen tarpeellisuudesta on neuvoteltu 27.8.2019 järven osakaskuntien, Parikkalan-
Rautjärven-Ruokolahden kalatalousalueen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen, kunnan elinkeinotoimen ja Imatran seudun ympäristötoimen välisissä neuvotteluissa. Hankkeen suunnittelukokouksessa 9.6.2021 olivat mukana myös edustajat Rautjärven kunnasta sekä MTK-Parikkalan Seudusta, Osuuskunta Tuottajan Maidosta ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Hankesuunnitelmaa on työstetty Imatran seudun ympäristötoimessa.
Simpelejärvellä on ollut kaksi kunnostushanketta: Simpelejärvi siistiksi 2006–2007, jonka toteutti
Parikkala-Saari-Uukuniemen kalastusalue sekä Yhdessä Simpelejärven puolesta 2010–2012, jossa
toimija oli Imatran seudun ympäristötoimi. Hankkeissa suunnitellut toimenpiteet ovat vielä osittain
toteuttamatta. Tulevassa hankkeessa hyödynnetään edellisten hankkeiden selvityksiä ja tuloksia sekä jatketaan vesistökunnostustyötä. Koska Simpelejärvi on jo rehevöitynyt, tarvitaan valuma-alueelle suunnatun ennalta ehkäisevän vesiensuojelutyön lisäksi suoraan vesialueelle suunnattuja
ravinteiden poiston kunnostustoimia, ennen muuta tehokalastusta.
Simpelejärven pinta-ala on 91 km2, siinä on rantaviivaa noin 200 km, ja sen valuma-alue on 810 km2 ulottuen Pien-Rautjärveen sekä Suureen Rautjärveen ja Tyrjänjärveen saakka. Simpelejärvi kuuluu
Hiitolanjoen valuma-alueeseen. Meneillään olevat vesiensuojeluhankkeet Pien-Rautjärvellä eli Pien-Rautjärven hoitokalastushanke
2019-2021 (Saaren vesialueen osakaskunta), Pien-Rautjärven valumavesien hallinnan tehostamis-
hanke 2021–2022 (Pien-Rautjärven järvenlaskuyhtiö ja Saaren osakaskunta) sekä Lahdenpohjan ja
Suuren Rautjärven Akonpohjanlahden kunnostushanke LAKU 2021–2023 (Saimaan vesiensuojelu-
yhdistys) tukevat omalta osaltaan Simpelejärven valuma-aluetyötä ja niiden hankkeiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä sekä vaihtaa kokemuksia vesistökunnostuksen käytännöistä.
Hakija
Hankehakijana ja -hallinnoijana on Parikkalan kunta, osatoteuttajina Parikkalan-Rautjärven-
Ruokolahden kalatalousalue ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskus kalaston hoitopyynnin osalta.

Simpelejärvi, Parikkala kuva. Jaana Piiroinen

Simpelejärvi kuuluu Laatokan lohen lisääntymisalueena tunnetun Hiitolanjoen valuma-alueeseen
ollen vesistöalueen merkittävin ja ylivoimaisesti suurin järvi. 

Simpelejärven pinta-ala on 91 km2

, siinä on rantaviivaa noin 200 km, ja sen valuma-alue on 810 km2
ulottuen Pien-Rautjärveen sekä Suureen Rautjärveen ja Tyrjänjärveen saakka. Simpelejärvi kuuluu
Hiitolanjoen valuma-alueeseen.