Yhteistyötahot

Hankkeen yhteistyötahot

Tämän hankkeen yhteistyötahoja ovat Simpelejärven osakaskunnat, Parikkalan-Rautjärven-
Ruokolahden kalatalousalue, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, Imatran seudun ympäristötoimi,

Rautjärven kunta, OP-Etelä-Karjala, MTK-Parikkalan Seutu, Osuuskunta Tuottajan Maito, Etelä-Karjalan maaseutu-
toimi, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry,

ProAgria Etelä-Suomi, Metsähallitus.

Hankkeen ohjaus
Yhteistyötahojen edustajista muodostetaan hankkeen ohjaustyöryhmä, joka kokoontuu aktiivisesti
hankkeen ajan.

Kuva: Kesäinen Simpelejärvi Jaana Piiroinen