Hoitokalastus vuonna 2022

Kevään 2022 kalastusten kokonaissaalis oli 9510 kg. Kalastusta suoritettiin 10.5.-30.6. Koetut rysät 145 kpl. Vapautettuja petokaloja: kuhia 2710 kpl ja ahvenia 450 kpl. Hoitokalastussaalis oli lahna- ja särkipitoista, saalispainosta lähes puolet kertyi lahnoista, kappalemäärässä mitaten särki oli valtalaji. Simpelejärven kunnostushankkeen rahoituspäätös saatiin niin myöhään keväällä, että hoitokalastusta ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa mittakaavassa keväällä 2022. Saatavilla olevat ammattikalastajat olivat jo kiinni muissa projekteissa. Kalastusta saatiin hoitamaan Järvikalastus Turtiainen Oy ja kalastaja Kyösti Rönkkönen. Lisäksi 8-metrisiä hoitokalastuskatiskoja jaettiin yleisölle – kaikille halukkaille, jotka sitoutuvat kalastamaan katiskalla koko hankkeen ajan ja pitävät kirjaa saaliista. Kalalajiotantoja tehtiin alkukesän 2022 aikana neljä kertaa. Otannoista laskettiin kappalemäärät kalalajeittain ja kalat punnittiin. Yhdessä otannasta mitattiin myös kalojen pituudet kalalajeittain.

Hankkeen hoitokalastus kilpailutettiin seuraavalle kahdelle vuodelle loppuhankkeen ajaksi. Kilpailutuksessa edellytettiin, että kalastajatoimijan tulee kyetä kuljettamaan roskakalasaalis biojätteenkäsittelylaitokselle ja saaliin petokalat tulee vapauttaa. Kilpailutuksessa valituksi tuli Järvikalastus Turtiainen Oy. Hoitokalastus jatkui syksyllä nuottauksella. Nuottauksia tehtiin 8 vetokertaa. Näistä kolme tehtiin Kivijärvellä, loput Simpelejärven Sokkiiselällä 4 vetokertaa ja yksi Mustienpohjassa 1.11.-17.11. välisenä aikana. Syksyyn hoitokalastusten kokonaissaalis oli 18300 kg. Syksyn nuottaukseen sopiva ajanjakso jäi vuonna 2022 lyhyeksi. Ensin oli pitkään syysnuottaukselle liian lämmintä – veden lämpötila vaihteli 5-7 asteen välillä, jolloin suuri osa kalamassasta oli vielä alle viiden metrin syvyysvyöhykkeellä Simpelejärvessä. Sää kylmeni kuitenkin nopeasti ja talventulo aikaisin esti kalastamasta lisää. Arvio poistetusta kalamassasta kalalajeittain on seuraava: salakkaa 50%, särkeä 34%, lahnaa 15 % ja ahventa 1%. Kiloina tämä: salakkaa 9090 kg, särkeä 6210 kg, lahnaa 2750 kg ja ahventa 250 kg. Vapautettuja petokaloja: haukia 56 kpl ja kuhia 31 kpl. Yksilöiden keskipainot kalalajeittain olivat: salakalla 9,5 g, särjellä 11 g ja lahnalla 22,5 g.

Vuoden 2022 hoitokalastuksien kokonaissaalis oli 27 810 kg. Kevään rysäkalastuksen osuus tästä oli 9510 kg ja syksyn nuottakalastuksen 18 300 kg. Kokonaissaaliista oli 37% salakkaa, 31 % särkeä, 29% lahnaa ja 3 % ahventa. Kevään rysäkalastuksessa oli pyydyksissä merkittävä määrä kuhia, kun taas syksyn nuottauksissa niitä ei havaittu. Syksyn nuottauksissa vapautettuja petokaloja edustivat hauet. Vuoden 2022 tavoitteesta (50 000 kg) jäätiin kevään myöhäisen kalastuksen aloittamisen vuoksi ja syysnuottaukseen sopivan lämpötila-ajanjakson jäätyä tavanomaista lyhyemmäksi.

Tarkemmat tiedot syyskalastuksista:

Kivijärvi

1.11.2022 3600 kg

2.11.2022 3000 kg

3.11.2022 3000 kg

Saalis koostui salakasta 60 %, keskipaino 10 g

särki 30 %, keskipaino 12 g

lahna 10 %, keskipaino 20 g

Haukia vapautettiin 31 kpl, kuhia ei tullut saaliiksi yhtään kappaletta

Sokkiiselkä

10.11.2022 2600 kg

11.11.2022 1700 kg

14.11.2022 1800 kg

15.11.2022 1600 kg

Saalis koostui salakasta 40 %, keskipaino 9 g

särki 40 %, keskipaino 10 g

lahna 20 %, keskipaino 25 g

Haukia vapautettiin 25 kpl, kuhia 31 kpl

Mustiinpohja

17.11.2022 1000 kg

saalis koostui pienestä särjestä, salakasta, lahnasta ja ahvenesta keskipainon ollessa 6-8- g. Kala oli niin pientä, että kalaa meni 8 mm:n verkosta läpi.

Haukia vapautettiin 8 kpl.

Simpelejärven syysnuottauksen saalista 1.11. 2022. (Kuva Eero Nykänen)